Bláa Lónið hlaut lögbundna jafnlaunavottun Jafnréttisstofu árið 2018 og hefur unnið samkvæmt vottuðu jafnlaunakerfi síðan. Markmið jafnlaunavottunar er að vinna gegn kynbundnum launamun og stuðla að auknu jafnrétti kynjanna. Vottunin staðfestir að Bláa Lónið uppfyllir allar kröfur jafnlaunastaðalsins ÍST 85:2012 og að félagið fylgi jafnlaunastefnu sinni í einu og öllu um að greiða jöfn laun fyrir sömu eða jafn verðmæt störf.

Jafnlaunastefna Bláa Lónsins

Umfang
Umfang jafnlaunastefnunnar tekur til allra starfsmanna Bláa Lónsins.

Ábyrgð og hlutverk
Bláa Lónið starfar samkvæmt jafnlaunakerfi sem nær til allra starfsmanna. Framkvæmdastjórn ber ábyrgð á framkvæmd og endurskoðun jafnlaunastefnu og að hún standist lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008.

Framkvæmd og rýni
Bláa Lónið skuldbindur sig til þess að:
• Vinna stöðugt að umbótum í mannauðsmálum til að tryggja jafnrétti allra hjá fyrirtækinu.
• Taka á móti ábendingum og kvörtunum og nýta til uppbyggingar og þróunar á mannauðskerfi og jafnlaunaviðmiðum Bláa Lónsins.
• Framkvæma launagreiningu einu sinni á ári þar sem borin eru saman sömu störf eða jafnverðmæt störf og þannig kanna hvort að mælist munur á launum eftir kyni.
• Bregðast við óútskýrðum launamun með stöðugum umbótum og eftirliti.
• Gera innri úttekt og halda rýni stjórnenda árlega.
• Kynna stefnuna fyrir starfsmönnum Bláa Lónsins.
• Stefnan sé aðgengileg á vefsíðu Bláa Lónsins.
• Fylgja viðeigandi lagalegum kröfum sem hafa áhrif á jafnlaunakerfið og staðfesta árlega að þeim sé hlítt.

Jafnlaunastefna Bláa Lónsins var samþykkt af framkvæmdastjórn 19. október 2018